Horizon Academy Dil Okulu | Etiler'de Modern Bir İngilizce Kursu | İK için İngilizce

İK için İngilizce

Kursun İçeriği

1. İşe Alım: İş tanımları, aranan nitelikler, işe alım kaynakları ve ilan verme
2. Personel Seçimi; İş ilanları, özgeçmiş, iş görüşmesi
3. Çalışan ilişkileri; Çalışan sözleşmeleri, disiplin ve şikâyet prosedürleri, iş sağlığı ve güvenliği
4. İK gelişimi uygulamaları, personel sorunlarını çözme, görüşmeleri ve raporları değerlendirme, eğitimler
5. Ödül ve ücretlendirme; Maaş ve yan haklar, maaş görüşmeleri
6. Endüstriyel ilişkiler: sendikaların rolü, iş ilişkileri, bir ücret müzakere


Kursa Kimler Katılabilir
İnsan Kaynakları Müdürleri ve Yetkilileri, İnsan Kaynakları departmanında çalışan personel


Programın Seviyesi
En az Intermediate (B1+) seviyesinde olmak gerekmektedir.


Kursun Süresi
Min. 36 Ders Saati
kapat