Horizon Academy Dil Okulu | Etiler'de Modern Bir İngilizce Kursu | Muhasebe için İngilizce

Muhasebe için İngilizce

Kurs İçeriği

1. Muhasebeye Giriş; Muhasebe ilkeleri, yaratıcı muhasebe, CPA & Grafik
2. Finansal tablolar ve oranları; Kar ve zarar tablosu, bilanço, oran analizi
3. Vergi muhasebesi; Vergi sistemleri, vergi gideri hesaplama, vergi planlaması
4. Denetim: denetçilerin rolü, denetim türleri, denetçi-müşteri ilişkileri
5. Yönetim muhasebesi; Nakit akışları, bütçeler, gelecekte muhasebe
6. Yatırım, Sınır-ötesi yatırımlar, farklı muhasebe uygulamaları


Kursa Kimler Katılabilir
Şirketlerin Muhasebe departmanında çalışan yetkili ve personeli ve bu konuda uluslar arası iletişmde bulunması gerekenler


Programın Seviyesi
En az Intermediate (B2) seviyesinde olmak gerekmektedir.


Kursun Süresi
Min. 36 Ders Saati
kapat